Chránený názov registrovaného chovu nemeckých boxerov (FCI kennel)